Chả mực giã tay

December 1, 2013 admin 0

Chả mực giã tay là món chả mực rất ngon, được giã thủ công bằng tay cho chất lượng chả mực ngon nhất. Miêng chả […]

Chả mực Vip

November 29, 2013 admin 0

Chả mực Vip là món chả mực ngon nhất trong tất cả các sản phẩm chả mực của chúng tôi:   Chả mực giã tay […]