No Picture

Cá lòng tong kho sả

October 25, 2012 admin 0

Dựa vào màu vảy cá, dân Nam bộ cho cách gọi các loại cá nhỏ ở nước ngọt, là cá trắng hoặc cá đen. Theo […]